Sykomat

Adres siedziby

SYKOMAT Sp. z o.o.
00-716 Warszawa
ul. Bartycka 26 paw. 17
NIP: 526-030-21-14

REGON: 001247978

Konta bankowe:
Santander Bank Polska SA   62 1500 1272 1212 7000 1921 0000
Bank Millennium SA   49 1160 2202 0000 0000 8746 3464


Adres do korespondencji:

Biuro Zarządu: 

Sykomat Sp. z o.o.
ul. Bartycka 24/26 hala 3B paw. 216
00-716 Warszawa

Tel.fax: 22 559 10 34, 559 10 35
e-mail: budexpo@sykomat.com.pl 

Zobacz nasze punkty sprzedaży